Gi? hng c?a b?n:
0 S?n ph?m
T?ng c?ng: 0 VND

0 Sản phẩm
0 VND
DANH M?C S?N PH?M

H? TR? KHCH HNG

?T : (08) 39618745 - 62790375 - 62790376 - 66767956

Fax : (08) 39618746

HP : 098 232 4040

Email : greco@congnghiepxanh.com

S? 36 ?nh Nghi Xun, Q.Bnh Tn, H? Ch Minh

My status

Hiện có 4 khách Trực tuyến
Số lần xem bài viết : 9054CNG TY TNHH CNG NGHI?P VI?T XANH

?C: 36 ?nh Nghi Xun, Q.Bnh Tn, TP.H? Ch Minh.

?T: (08) 39618745 - 62790375 - 62790376 - 66767956. Fax: (08) 39618746.

Email: greco@congnghiepxanh.com.

Website: www.xenang.co | www.xenangtay.net | www.xenang.pro.vn | www.xenangtay.vn |www.xenangvietxanh.com | www.xecongnghiep.com